33 854 61 37 sport@us.edu.pl

Modernizacja

Inwestycja pn. „Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9” objęła całościową modernizację basenu i została zrealizowana przy udziale środków własnych Uczelni oraz partnerów instytucjonalnych.

Inwestor: Uniwersytet Śląski

Wykonawca:
Firma Usługowo-Handlowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska, Babiogórska 3, 44-282 Czernica oraz Grupa MJM Sp. z o.o. z siedzibą w Czernicy, Babiogórska 3B, 44-282 Czernica

Wartość inwestycji: 13 034 821,44 zł

Partnerzy instytucjonalni dotujący zadanie inwestycyjne:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 242 276 zł (dotacja),
    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 3 778 367,85 zł (pożyczka),
  2. Ministerstwo Sporu i Turystyki – 3 500 000 zł (dotacja),
  3. Gmina Cieszyn – 1 000 000 zł (dotacja),
  4. Powiat Cieszyński – 500 000 zł (dotacja),

Udziału środków własnych Uniwersytetu Śląskiego – 4 014 117,59 zł.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów, oddany został do użytku społeczności akademickiej oraz mieszkańców miasta Cieszyn i powiatu cieszyńskiego obiekt sportowy spełniający najnowsze trendy obejmujące pływalnie kryte.

PARTNERZY

znak graficzny WFOŚiGW w Katowicach
znak graficzny Ministerstwa Sportu i Turystyki
znak graficzny Powiatu Cieszyńskiego
 znak graficzny „Cieszyn robi wrażenie”
znak graficzny Akademickiego Związku Sportowego