33 854 61 37 sport@us.edu.pl

OBIEKTY SPORTOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE

BASEN

HALA

AKTUALNOŚCI

PARTNERZY

znak graficzny WFOŚiGW w Katowicach
znak graficzny Ministerstwa Sportu i Turystyki
znak graficzny Powiatu Cieszyńskiego
 znak graficzny „Cieszyn robi wrażenie”
znak graficzny Akademickiego Związku Sportowego